NLP Eğitimi

sitebnner

 

NLP (Neuro Linguistic Programming),düşünme,dil ve davranış aşamalarını inceler,kişilerin belirledikleri hedef ve amaçlara ulaşması için bu süreçleri en etkin nasıl kullanabileceğini öğreten bir çalışmadır.

NLP hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü teknikler ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan bir uygulama felsefesinden oluşur.

 

NLP Temel Eğitiminin Amacı;Bireylerin potansiyellerini keşfetmelerini ve kullanabilmelerini, yaşamlarında öncelikli hedeflerini belirleyebilmelerini, hedeflerine ulaşma kararlılığını sürdürebilmelerini, farkındalıklarını artırabilmelerini, davranış esnekliği kazanmalarını, etkili iletişim kurabilmelerini, çatışmaları ve sorunları yönetebilmelerini sağlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri NLP teklikleri ile uygulamalı olarak aktarmaktır.

 

NLP EĞİTİM İÇERİĞİ :

 • NLP Nedir?
 • NLP’nin Kişisel Gelişim İlkeleri
 • NLP’nin Tarihçesi
 • Etkili İletişim Becerileri Geliştirme
 • Başkalarını Etkileme
 • NLP İletişim Modeli
 • Duygularınızı Yönetme
 • Meta Model
 • Davranış Kalıplarını Anlama
 • Kendinizi Ve Başkalarını Tanıma
 • Temsil Sistemleri
 • Cesaret Motivasyon Ve Öz-Güven Kazanma
 • Çatışma Yönetimi
 • Etkili İlişkiler Kurma
 • İş Ve Yaşam Dengenizi Kurma
 • Davranış Esnekliği Kazanma
 • Kendi İçinde Ve Başkalarıyla Barış İçinde Olma
 • Kendi Mükemmelliğinizi Ve Yaratıcılınızı Geliştirme
 • Yaşamınızın Her Alanında Engellerin Üstesinden Gelme
 • Kendi Potansiyelinizi Keşfetme Ve Olmak İstediğiniz ‘’SİZİ’’ Yaratma
 • Hedeflerinizi Belirleme Ve Hedeflerinize Ulaşma
 • Pozitif Düşünme Yetileri Kazanma
 • Stresinizi, Korkularınızı, Kaygılarınızı Yönetme Becerileri