Temel Koçluk

Temel Koçluk

 

Temel koçluk eğitiminde amacımız koçluğu meslek edinmeyi talep eden kişilere giriş eğitimi vererek temelini oluşturmak ve katılımcıların koçluk becerilerini geliştirmek.

Bu sayede kişiler,Öğrenci Koçluğu,Yaşam Koçluğu,Aile Koçluğu gibi alanlarda uzmanlaşmayı sağlar.

Eğitim konuları, danışan ve danışman çerçevesinde ele alınır ve tüm meslek grupları ve iş ortamlarının kullanılması amaçlanır.

 

Temel Koçluk Eğitim Konu Başlıkları
 • Koçluk nedir, ne değildir ? (Koçluk ile terapi, koçluk ile danışmanlık, koçluk ile mentörlük arasındaki farklar nelerdir?)
 • Koçluk felsefesi nasıl olmalıdır?
 • Koçluk kavramlarının açıklanması
 • Koçluk mesleklerin açıklanması
 • Temel koçluk becerilerinin geliştirilmesi
 • Koçluğun içselleştirilmesi
 • Danışanda farkındalık yaratmanın yollarını açıklanması
 • Koçluk seansının çerçevesi
 • Beynimizin işleyişi
 • Danışanı engelleyen inançları ve değişimi
 • Bedensel Egzersizler
 • Zihinde Canlandırma
 • Hipnoz ile Telkin Yöntemi
 • Danışanla bağ kurma yollarını açıklaması
 • Danışanda özgüven geliştirme yöntemlerinin kavratılması
 • Danışanda kritik gediklerin ortaya çıkarılması
 • Empati kurulması;
 • “Olumlu dil kalıpları” kullanması
 • Beden dilinin kullanılması
 • Kişisel farkındalığın arttırılması
 • Danışanın hayal ve hedeflerinin belirginleştirilmesi
 • Özgüven sağlama ve kendine duyduğu inancı güçlendirmek
 • Sorumluluk ve iç disiplin geliştirmesine yardımcı olmak
 • Başarıyı önce zihinde yaratma
 • Görsel beyni etkin kullanmak
 • Değerler sistemi farkındalığı
 • Güçlü sorular, cesur adımlar